"Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna"         Octavio Paz

Knihovna Města Jilemnice je knihovnou základní s univerzálním knihovním fondem, veřejnými knihovnickými a informačními službami.

Těší nás, že na cestě za poznáním je jednou ze zastávek právě Městská knihovna Jaroslava Havlíčka - významného spisovatele a jilemnického rodáka, jehož jméno přijala knihovna v roce 1991 do svého názvu.

Ohlédneme-li se do minulosti, pak první zmínka o založení knihovny sahá do roku 1869, kdy byla za úřadování purkmistra J. Knoblocha založena v Jilemnici Obecní knihovna. Během let byla několikrát přemístěna a v současnosti již 28 roků (od 22.11.1994) využívá prostory starobylého domu, který patří k nejcennějším památkovým objektům města. Přehledně uspořádané prostředí s bezbariérovým přístupem je v hlavním sále s klenbami rozděleno do jednotlivých oddělení - pro dospělé čtenáře s beletriií a naučnou literaturou, a oddělení pro děti a mládež doplněné čtenářským koutkem.

Jilemnická knihovna nabízí literaturu zábavnou pro děti, mládež a dospělé i literaturu naučnou pro sebevzdělávání a studium. Děti a studenti zde najdou knihy doplňující školní učivo. Knihovna půjčuje také přes 30 titulů časopisů. Mimo výpůjční službu je poskytována také služba rezervovací, donášková služba do domu pro starší a imobilní občany. Velmi vyhledávaná je též MVS (meziknihovní výpůjční služba) a stále se rozšiřující informační služba, jejímž zdrojem jsou nejenom encyklopedie, katalogy a počítače s knihovními programy, ale i internetová stanice pro veřejnost.

Mimo uvedené služby spolupracuje knihovna s ostatními zařízeními, se školami při besedách a lekcích KIV, svým čtenářům a návštěvníkům nabízí různé další akce a pro milovníky poezie pořádá tradiční poetické podvečery v rámci cyklu - Večery pod petrolejovou lampou.

Do knihovny zavítá ročně přes 10 000 návštěvníků nejenom z Jilemnice, ale i širokého okolí. Všechny další zájemce-čtenáře zveme k návštěvě naším typickým podkrkonošským pozváním    "Přiďte pobejť!"     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka
Komenského 1
514 01 JILEMNICE

481 54 40 05

TOPlist