"Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna"         Octavio Paz

Knihovna Města Jilemnice je knihovnou základní s univerzálním knihovním fondem, veřejnými knihovnickými a informačními službami.

Těší nás, že na cestě za poznáním je jednou ze zastávek právě Městská knihovna Jaroslava Havlíčka - významného spisovatele a jilemnického rodáka, jehož jméno přijala knihovna v roce 1991 do svého názvu.

Ohlédneme-li se do minulosti, pak první zmínka o založení knihovny sahá do roku 1869, kdy byla za úřadování purkmistra J.Knoblocha založena v Jilemnici Obecní knihovna. Během let byla několikrát přemístěna a v současnosti již 24 roků (od 22.11.1994) využívá prostory starobylého domu, který patří k nejcennějším památkovým objektům města. Přehledně uspořádané prostředí s bezbariérovým přístupem je v hlavním sále s klenbami rozděleno do jednotlivých oddělení - pro dospělé čtenáře s beletriií a naučnou literaturou, a oddělení pro děti a mládež doplněné čtenářským koutkem.

Jilemnická knihovna má ve svém fondu kolem 30 000 svazků knih. Nabízí literaturu zábavnou pro děti, mládež a dospělé i literaturu naučnou pro sebevzdělávání a studium.Děti a studenti zde najdou knihy doplňující školní učivo. Knihovna půjčuje také přes 40 titulů časopisů. Ročně je uskutečněno přes 40 000 výpůjček. Mimo výpůjční službu je poskytována také služba rezervovací, donášková služba do domu pro starší a imobilní občany. Velmi vyhledávaná je též MVS (meziknihovní výpůjční služba) a stále se rozšiřující informační služba, jejímž zdrojem jsou nejenom encyklopedie, katalogy a počítače s knihovními programy, ale i internetová stanice pro veřejnost.

Mimo uvedené služby spolupracuje knihovna s ostatními zařízeními, se školami při besedách a lekcích KIV, svým čtenářům a návštěvníkům nabízí různé další akce a pro milovníky poezie pořádá tradiční poetické podvečery v rámci cyklu - Večery pod petrolejovou lampou.

Do knihovny zavítá ročně přes 11 000 návštěvníků nejenom z Jilemnice, ale i širokého okolí. Všechny další zájemce-čtenáře zveme k návštěvě naším typickým podkrkonošským pozváním    "Přiďte pobejť!"     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka
Komenského 1
514 01 JILEMNICE

481 54 40 05

TOPlist

Fotografie použita dle Creative Commons Rosa Dik 009 -- on & off  © 0302 2016 Jilemnice

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode