PROGRAM jilemnické knihovny v roce 2023

  

LEDEN                       Kdo je kdo - Emanuel FRYNTA   100* výročí

ÚNOR                        Kdo je kdo - Radek PILAŘ   30† výročí  

BŘEZEN                    BŘEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

DUBEN                      Kdo je kdo - Pavel ŠRUT   5†  výročí

KVĚTEN                     Kdo je kdo - Daisy MRÁZKOVÁ   100* výročí  

ČERVEN                     Kdo je kdo - Marie KUBÁTOVÁ   10† výročí

ČERVENEC/SRPEN   Milena LUKEŠOVÁ   15† výročí  /  Božena ŠIMKOVÁ   5† výročí

ZÁŘÍ                            Kdo je kdo

ŘÍJEN                          TÝDEN KNIHOVEN

LISTOPAD                  Kdo je kdo - Helena ZMATLÍKOVÁ   100* výročí  

PROSINEC                  Kdo je kdo - Karel ČAPEK   85† výročí

KaMaRáDkA kNíŽkA

  • určeno předškoláčkům z MŠ ve věku 5-6 let
  • pravidelná setkávání nad knihou v dopoledních hodinách ve dnech ÚT a ČT
  • seznámení s tvorbou spisovatelů a ilustrátorů s připomenutím jejich výročí
  • vztah dětí ke knihám s dalším zájmem o četbu samotnou
  • vyprávění, předčítání, poslech ukázek v prostředí dětského oddělení knihovny
  • registrace s překvapením pro čtenáře do 6ti let s doporučením a společným výběrem knih k půjčování
  • rezervace knih i novinek z knihovního fonduKontakt

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka
Komenského 1
514 01 JILEMNICE

481 54 40 05

TOPlist